VZW Huis

Het VZW Huis® beschikt over jarenlange ervaring inzake de begeleiding van VZW’s en IVZW’s op fiscaal, boekhoudkundig en juridisch vlak.

Daarnaast beschikken wij ook over uitgebreide expertise voor wat betreft Private Stichtingen, Stichtingen van Openbaar Nut, Gemeentelijke Verzelfstandigde Agentschappen en intergemeentelijke samenwerking.

Wij zijn dan ook graag bereid onze ervaring en expertise met u te delen, om u toe te laten nog beter uw vereniging te beheren en om ook, waar nodig, uw vragen en problemen te helpen oplossen.

Diensten

Wij adviseren en begeleiden u in volgende domeinen :

  • oprichting VZW, IVZW, private stichting en stichting openbaar nut
  • statutenwijziging
  • ontbinding en vereffening
  • subsidies
  • boekhouding en fiscaliteit