Marktsectoren

Heel wat not-for-profit organisaties (NPO’s) zijn opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of een private stichting. Wij beschikken over jarenlange ervaring inzake de begeleiding van VZW’s, IVZW’s en private stichtingen op zowel fiscaal, boekhoudkundig als juridisch vlak. Daarnaast heeft het VZW Huis een uitgebreide expertise voor wat betreft Private Stichtingen, Gemeentelijke Verzelfstandigde Agentschappen en intergemeentelijke samenwerking.

Wij zijn dan ook graag bereid onze ervaring en expertise met u te delen, om u toe te laten uw vereniging of stichting nog beter 
te beheren en om ook, waar nodig, uw vragen en problemen te helpen oplossen.

Alaska heeft NPO’s binnen o.a. volgende deelsectoren:

  • gezondheidszorg
  • kunst en cultuur
  • liefdadigheid
  • milieu
  • onderwijs
  • ontwikkelingssamenwerking en NGO’s
  • sport en recreatie

Rechtsvormen